Sản phẩm hoàn toàn được rèn bởi nghệ nhân làng nghề rèn Đa Sỹ